NEWS harazd.net

Перший у Польщі український портал

OŚWIADCZENIE Związku Ukraińców w Polsce – północnych oddziałów po brutalnej pacyfikacji protestów na Majdanie Niepodległości w Kijowie

| 0 comments

O Ś W I A D C Z E N I E

Związku Ukraińców w Polsce – północnych oddziałów po brutalnej pacyfikacji protestów na Majdanie Niepodległości w Kijowie

W imieniu licznej społeczności ukraińskiej zamieszkującej w północną część Polski pragniemy wyrazić głębokie oburzenie brutalną pacyfikacją dokonaną przez specjalne oddziały milicji miasteczka młodzieży protestującej na Majdanie Niepodległości przeciwko odmowie podpisania przez prezydenta Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską.

Użycie przemocy przeciwko pokojowej manifestacji nie tylko obywateli Ukrainy, lecz również innych państw, w tym obywateli Polski, a wśród nich dziennikarzy jest sprzeczne z normami demokratycznymi. Wyrażamy naszą solidarność z pobitymi i rannymi, a także osobami zatrzymanymi, którym grozi rozprawa. Deklarujemy osobom potrzebującym udzielenie wszechstronnej pomocy i wsparcia.

Mieszkańcy Kijowa i Ukrainy manifestując na Majdanie Niepodległości chcieli dać wyraz swojemu przekonaniu, że miejsce Ukrainy jest w Europie. Władze ukraińskie powinny były wysłuchać ich postulatów i podpisać umowę stowarzyszeniową.

Obecne władze Ukrainy zaprzepaściły w Wilnie wielką szansę na wejście Ukrainy do europejskiej rodziny narodów, w której jest jej naturalne miejsce. Ukraina to Europa! Była to szansa, która pojawia się raz na kilkadziesiąt lat. Wierzymy, że w najbliższej przyszłości uda się odwrócić ten kierunek.

Wzywamy prezydenta i rząd Ukrainy do powstrzymania się przed eskalowaniem napięcia w kraju i przed pokusą dalszego użycia siły.  Ci, którzy wydali rozkazy pacyfikacji pokojowej manifestacji powinni zostać surowo ukarani po uprzednim przeprowadzeniu wnikliwego i uczciwego śledztwa.

Domagamy się od obecnego rządu Ukrainy analizy sytuacji politycznej i społecznej po manifestacjach i protestach zarówno na Ukrainie, jak i poza granicami kraju, ponownej dyskusji i zmiany kierunku polityki zagranicznej i poddania pod głosowanie w parlamencie Ukrainy ustaw, które pozwolą na integrację z Unią Europejską i uwolnienie Julii Tymoszenko z więzienia.

Władze państw demokratycznych na całym świecie wzywamy do wsparcie pokojowego procesu zmian na Ukrainie oraz przekonanie prezydenta i rządu Ukrainy, aby nie stosował siły i przemocy wobec pokojowych manifestacji oraz wobec obywateli którzy protestują na ulicach całej Ukrainy.

Ukraina dotychczas chlubiła się pokojowymi metodami rozwiązywania problemów politycznych i społecznych. Przykładem niech będzie Pomarańczowa Rewolucja z 2004 roku, która zapisała się historii przykładem bezkrwawego rozwiązania konfliktu i zmianą władzy na Ukrainie. I tak powinno pozostać. Na majdanach i ulicach ukraińskich miast, tak jak we wszystkich państwach demokratycznych, nikt nie ma prawa przelać choćby jednej kropli krwi!

 

Przewodniczący Szczecińskiego Oddziału ZUwP – / – / Jan Syrnyk

Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału ZUwP – / – / Roman Biłas

Przewodniczący Pomorskiego Oddziału ZUwP – / – / Elżbieta Krzemińska

Przewodniczący Elbląskiego Oddziału ZUwP – / – / Stefan Dębicki

Przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału ZUwP – / – / Stefan Migus

Przewodniczący Mazurskiego Oddziału ZUwP – / – / Jan Pik

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.